Du er her:

Barnehagens telefonnummer

Kontoret/styrer                                         75 55 63 40/41 / 45258500

Ped. kontoret                                             75 55 6342

Rød                                                            75 55 63 43 / 94880782

Gul                                                             75 55 63 44 / 46865217

Blå                                                             75 55 63 45 / 46839486

Lilla                                                           75 55 63 46 / 90589713