Du er her:

Plan mot mobbing i barnehagen

Jentoftsletta barnehage har nulltoleranse for mobbing, dette gjelder både barn og voksne. Planen sier noe om forebygging og iverksetting av tiltak dersom mobbing oppdages.